Simulaatio Asiantuntija

Simulaatio Valmennus

Oletko uusi simulaattorin käyttäjä tai tuntuuko virtuaalimaailmojen omaksuminen vielä vieraalta? Vai haluatko kenties vahvistusta sille, että olet oikealla tiellä simulaattorien kanssa?

Omaan 10 vuoden kokemuksen ammatillisesta koulutuksesta ja simulaattorien käytöstä sekä erilaisten simulaattoriympäristöjen luomisesta oppilaitoksissa ja muissa organisaatioissa.

Valmennus soveltuu erinomaisesti niin oppilaitosten henkilökunnalle kuin muihinkin organisaatioihin, jotka käyttävät tai ovat kiinnostuneita simulaattoreista.

 Valmennus muovautuu pitkälti osallistujien toiveiden mukaan. Tarkoitus ole käydä läpi mitään rakettiteknologiaa, vaan simppeleitä sovelluksia ja vinkkejä simulaattorien tehokkaaseen käyttöön. 

Valmennus perustuu omiin kokemuksiini viimeisen 10 vuoden ajalta simulaattorien kanssa toimimisesta sekä tuoreeseen tutkimustietoon simulaatioalalta.

Simulaatio Luennointi

Omaan 10 vuoden kokemuksen eri tyyppisistä simulaattori- ja virtuaaliympäristöistä. Olen rakentanut kahteen eri ammattioppilaitokseen oppimisympäristön simulaattoreille sekä tehnyt aiheen parissa hanketyötä useassa eri hankkeessa. Luennointikokemusta minulle on kertynyt vuosien varrelta muun muassa Opetushallituksen erilaisista tilaisuuksista sekä satunnaisten hankkeiden pitämistä seminaareista, joissa olen toiminut sekä luennoitsijana että työpajan vetäjänä.

Esimerkkeinä muun muassa ITK-päivät Hämeenlinnassa, Kohtio-Seminaari tai Digikillan seminaari Vantaalla Heurekassa.

Esiinnyin myös Opetushallituksen Digioppimisen Areenassa loppuvuodesta 2020. 

Haluaisitko kuulla millä tavalla simulaattorien käyttö tehostaa opetusta?

Mikä on järkevä tapa rakentaa virtuaalisia oppimisympäristöjä?
Miten pelillisyys ja opiskelijoiden motivointi voidaan tuoda koulutukseen mukaan?

Olen valmis kertomaan muun muassa seuraavista aiheista:

  • Erilaisten simulaattorien hyödyntäminen opetuksessa/koulutuksessa
  • Simulaattoripedagogia
  • Pelillisyys
  • Opiskelijoiden motivointi ja oman alan ammattiylpeyden tehostaminen simulaattorien ja virtuaaliympäristöjen avulla
  • VR-tekniikan käyttäminen simulaattoreissa
  • Simulaattorien hankkiminen, speksaus ja kunnallinen byrokratia

Simulaatio Konsultointi

Opastan ja sparraan eri tyyppisiä organisaatioita oikeaan suuntaan simulaatioiden ja simulaattorien parissa.
Olen urani aika konsultoinut useita ammatillisia koulutusorganisaatioita simulaattorien parissa, muun muassa Ekami, Sedu ja Aikuiskoulutus Taitaja (entinen Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus).

Myös muun tyyppiset organisaatiot ovat tulleet tutuiksi. Tällä hetkellä konsultoin muun muassa HKL:n simulaatiokeskusprojektia, jossa rakennetaan simulaatio-oppimisympäristöä raitiovaunu- ja metrokuljettajille.

 

Konsultointi rakennetaan aina tilaajan toiveiden mukaisesti ja päätarkoituksena on tehostaa simulaatio-oppimista niin laitenäkökulmasta kuin opiskelijoiden ja henkilökunnan näkökulmasta.

Simulaatio Blogit ja Artikkelit

Haluatko asiantunijan mielipiteen omalle sivustollesi? Tai haluatko saada simulaatioista irti uuden näkökulman?

Kirjoitan artikkeleja sekä blogikirjoituksia toiveesi mukaisesti simulaatioiden maailmasta. 

Tutustu esimerkiksi näihin kirjoituksiini:

Tutustu väitöskirjan tutkimussuunnitelmaan

Etsin tällä hetkellä yhteistyökumppaneita/rahoittajia tutkimukselleni.